Η Επίσημη Πύλη της Αγροδιατροφής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

μια πρωτοβουλία της

Εξερευνήστε τις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας και τα προϊόντα τους στην πλατφόρμα AGORA CENTRAL GREECE

Η «Αγροδιατροφική Σύμπραξη» επιχειρεί να εμπλουτίσει το χώρο του διαδικτύου με γεύσεις της Στερεάς Ελλάδας.

Mέλη Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

«PRO.FIGS. New PROcessing & packing techniques in FIGS industry

Κωδικός Σχεδίου : 2020-1-EL01-KA102-77597 ΚΑ1 , VET
Ισπανία 2021