Η Επίσημη Πύλη της Αγροδιατροφής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

μια πρωτοβουλία της

Εξερευνήστε τις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας και τα προϊόντα τους στην πλατφόρμα AGORA CENTRAL GREECE

Mέλη Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

«PRO.FIGS. New PROcessing & packing techniques in FIGS industry

Κωδικός Σχεδίου : 2020-1-EL01-KA102-77597 ΚΑ1 , VET
Ισπανία 2021