Η Επίσημη Πύλη της Αγροδιατροφής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

μια πρωτοβουλία της

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

«Προϊόντα από την Καρδιά της Ελλάδας»

Εξερευνήστε τις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας και τα προϊόντα τους στην πλατφόρμα AGORA CENTRAL GREECE

Η «Αγροδιατροφική Σύμπραξη» επιχειρεί να εμπλουτίσει το χώρο του διαδικτύου με γεύσεις της Στερεάς Ελλάδας.

Mέλη Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

«PRO.FIGS. New PROcessing & packing techniques in FIGS industry

Κωδικός Σχεδίου : 2020-1-EL01-KA102-77597 ΚΑ1 , VET
Ισπανία 2021