Ο Οργανισμός μας

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΣΣΕ) είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως μια κοινοπραξία μεταξύ φορέων του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται γύρω από την αγροδιατροφική αλυσίδα.

Η ΑΣΣΕ έχει ως βασικό σκοπό την ανάδειξη του αγροδιατροφικού κλάδου της Στερεάς Ελλάδας καθώς και την τεκμηρίωση και προώθηση, των τοπικά παραγόμενων προϊόντων. Επίσης, παρέχει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις του πρωτογενούς και του μεταποιητικού τομέα της Περιφέρειας.

Μεταξύ των μελών της συγκαταλέγονται δήμοι από τις πέντε περιφερειακές ενότητες της Στερεάς Ελλάδας, εμποροβιοτεχνικά επιμελητήρια, αγροτικοί συνεταιρισμοί, συλλογικά επαγγελματικά όργανα και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

63 Μέλη

18

Δήμοι

4

Επιμελητήρια

2

Ομοσπονδίες / Σύνδεσμοι

7

Συνεταιρισμοί

31

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις