Οι Δράσεις Μας

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, με την οργάνωση, συντονισμό και υποστήριξη δράσεων στους τομείς της προώθησης και τεκμηρίωσης προϊόντων, επαγγελματικής επιμόρφωσης, έρευνας αγοράς, αλλά και εκπαίδευσης του καταναλωτικού κοινού. Επίσης, η εταιρία δρα ως ο αιτών φορέας υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων προώθησης εξαγωγών και καινοτομίας. Οι κύριες δράσεις του οργανισμού μας μέχρι σήμερα είναι:

Συμμετοχή σε 15 εκθέσεις και φεστιβάλ τροφίμων και ποτών

Πλήρης υποστήριξη σε 135+ εκθέτες

Διοργάνωση 10 ημερίδων και σεμιναρίων επαγγελματικής επιμόρφωσης

Εκπροσώπηση τοπικών παραγωγών σε 5 εκδηλώσεις διεθνούς κύρους

Οργάνωση και συντονισμός 3 ερευνητικών έργων

Αιτών φορέας σε 3 συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα προώθησης, εκπαίδευσης και καινοτομίας