Οι Σκοποί μας

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο κοινωφελείς σκοπούς με άμεσα επωφελούμενους τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς του αγροδιατροφικού κλάδου της Στερεάς Ελλάδας αλλά και «συγγενικούς» κλάδους, όπως ο χώρος της εστίασης και του τουρισμού.

Βελτίωση της αναγνωρισιμότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων

Ανάδειξη και διάδοση της τοπικής και μεσογειακής διατροφής

Τεκμηρίωση, υποστήριξη και προώθηση του «Καλαθιού» των Προϊόντων της Περιφέρειας

Ελαχιστοποίηση της απόστασης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών

Ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων

Ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των κλάδων αγροδιατροφής, τουρισμού & εστίασης