Το Όραμα και η Αποστολή μας

Όραμα μας είναι η δημιουργία ενός παράθυρου για τον κόσμο να εξερευνήσει και ανακαλύψει τα ποικίλα εξαιρετικά Αγροδιατροφικά προϊόντα τα οποία έχει να προσφέρει ο ευλογημένος τόπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Αποστολή μας η παροχή στους παραγωγούς μας ενός συμπληρωματικού και ενοποιημένου μηχανισμού για την προώθηση των προϊόντων τους στην τοπική και παγκόσμια αγορά.

Close Menu