Συμμετοχή της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης στη Διεθνή Συνάντηση Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας στα Πλαίσια του έργου RCIA στο Bolzano της Βορείου Ιταλίας

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εκπροσώπησε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη διεθνή συνάντηση ανταλλαγής τεχνογνωσίας η οποία έλαβε χώρα μεταξύ 15-17 Απριλίου 2019 στο ερευνητικό ινστιτούτο EURAC στο Bolzano της βορείου Ιταλίας, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου “Regional Creative Industries Alliance (RCIA) – Συμμαχία Περιφερειακών Δημιουργικών Κλάδων – Από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες στις βέλτιστες πολιτικές Περιφερειών στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE».

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην αναγνώριση του υψηλού βαθμού καινοτομίας των επιχειρήσεων που ανήκουν στην Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία και των δυνατοτήτων που παρουσιάζουν ως προς το οικονομικό αντίκτυπο με ταυτόχρονη οικονομική ανάπτυξη, αντιπροσωπεύοντας έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στα πλαίσια της τετραμερούς αυτής συνάντησης με εκπροσώπους των εταίρων του έργου από την Ιταλία, την Πολωνία και τη Ρουμανία, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθεί για την υποστήριξη και προώθηση του κλάδου της Αγροδιατροφής αλλά και τις πρωτοβουλίες της για την ενθάρρυνση ανάπτυξης clusters και συνεργειών τόσο μεταξύ των μικρομεσαίων παραγωγικών επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Περιφέρειάς μας όσο και μεταξύ του πρωτογενούς και του τριτογενούς τομέα (διασύνδεση των παραγωγών με τους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης).

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και εκπροσώπων του Department of Education & Learning και του Institute of Regional Development του ερευνητικού ινστιτούτου EURAC και διερευνήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δυο πλευρών στους τομείς κατάρτισης των παραγωγών και παροχής εξειδικευμένης τεχνογνωσίας σε θέματα αγροτουρισμού αλλά και αγροτικής ανάπτυξης γενικότερα.

Το Ινστιτούτο EURAC κατατάσσεται στα κορυφαία παγκοσμίως στην κατηγορία του με πάνω από 400 ερευνητές και με ειδίκευση, μεταξύ άλλων, σε θέματα ανάπτυξης Αγροτουρισμού αλλά και του ίδιου του κλάδου της Αγροδιατροφής και συνεπώς η ανάπτυξη μιας ενδεχόμενης συνεργασίας με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη θα μπορούσε να φέρει οφέλη στρατηγικής σημασίας σε πολλά επίπεδα (τεχνογνωσία, διασύνδεση, εξωστρέφεια, άνοιγμα αγορών, κλπ.).

Facebook
Twitter
LinkedIn