22 Απριλίου, 2019

Συμμετοχή της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης στη Διεθνή Συνάντηση Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας στα Πλαίσια του έργου RCIA στο Bolzano της Βορείου Ιταλίας

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εκπροσώπησε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη διεθνή συνάντηση ανταλλαγής τεχνογνωσίας η οποία έλαβε χώρα μεταξύ 15-17 Απριλίου 2019 στο