Οι Άνθρωποί μας

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη διευθύνεται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών της Σύμπραξης

  • Γιώργος Κελαϊδίτης – Πρόεδρος
  • Γιάννης Λαλανίτης– Αντιπρόεδρος
  • Σπύρος Γεροντίτης– Ταμίας
  • Τριανταφυλιά Πιλάλα Τσακίρη– Γραμματέας
  • Κώστας Αποστολόπουλος– Σύμβουλος
  • Ιωάννης Περγαντάς– Σύμβουλος
  • Βασίλης Τσιτσιρίγκος– Σύμβουλος
  • Ιωάννης Καπόλος– Σύμβουλος
  • Νίκος Ζαχαρίας– Σύμβουλος