Τοποθέτηση Προθηκών Προβολής και Πώλησης Αγροδιατροφικών Προϊόντων

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική της Σύμπραξη (ΑΣΣΕ) ανέλαβαν την πρωτοβουλία δημιουργίας ειδικά διαμορφωμένων προθηκών (stands) με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως μέσα προβολής και πώλησης αγροδιατροφικών προϊόντων τα οποία παράγονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στα πλαίσια αυτής της δράσης η ΑΣΣΕ προτίθεται να προβεί σε μια σειρά επαφών με επιλεγμένες επιχειρήσεις των κλάδων λιανικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών τουρισμού καθώς και εστίασης, προκειμένου να διερευνήσει τη δυνατότητα τοποθέτησης στους χώρους τους των ειδικά διαμορφωμένων αυτών προθηκών. Στις επιχειρήσεις που θα φιλοξενήσουν τις εν λόγω προθήκες θα δοθεί ένας κατάλογος στερεοελλαδίτικων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων μέσα από τον οποίο θα μπορούν να επιλέξουν εκείνα τα προϊόντα τα οποία επιθυμούν να διαθέσουν προς πώληση.

Όσοι παραγωγοί και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν στον κατάλογο που θα αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους αγοραστές, θα πρέπει να συμπληρώσουν την ειδική επισυναπτόμενη φόρμα πληροφοριών και να την αποστείλουν στο info@agrifoodcentralgreece.gr

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να επικοινωνούν με την ΑΣΣΕ στα τηλέφωνα 2221353542-3.

ΦΟΡΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

STANDS-ΠΣΤΕ
Facebook
Twitter
LinkedIn