Πρωτόκολλο συνεργασίας προχώρησε η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών-Συγκρότημα Ευρίπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε πρωτόκολλο συνεργασίας προχώρησε η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών-Συγκρότημα Ευρίπου .

Η συνεργασία αυτή φιλοδοξεί να συμμετάσχει σε πλήθος ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών, αλλά και βιωματικών εκδηλώσεων, με σκοπό την παρουσίαση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Στερεοελλαδίτικης Γης στον Τουριστικό και Αγροδιατροφικό τομέα την ανάδειξη και περεταίρω προβολή των παραδοσιακών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε συνέργεια με τη πολιτιστική κληρονομιά και τα τουριστικά αξιοθέατά της. Επί πλέον φιλοδοξούμε να ανοίξουμε δρόμους πρακτικής και επαγγελματικής ενασχόλησης σε νέους επαγγελματίες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Αναστάσιος Βελισσαρίου, δήλωσε σχετικά: «Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας αποδεικνύει έμπρακτα την συνεισφορά της, στηρίζοντας τα Πανεπιστήμια της Περιφέρειάς μας, δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές και νέους επαγγελματίες να βρεθούν σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και να εφαρμόσουν στην πράξη όσα μαθαίνουν στη θεωρία, αλλά και να ενισχύουν τις επαγγελματικές και οριζόντιες δεξιότητές τους. Ο τομέας της αγροδιατροφής με την προαναφερόμενη συνεργασία θα συμβάλλει:

  • Στην ανάδειξη της άυλης πολιτισμικής μας κληρονομιάς, μέσω της καλλιέργειας παραδοσιακών φυτών, εκτροφής ζώων,
  • Στην παραγωγή και διάθεση τροφίμων στους καταναλωτές, καθώς επίσης και
  • Στην ανάδειξη των πλούσιων παραδόσεων και πολιτισμικών πρακτικών που σχετίζονται με τη γαστρονομία.»

Με γνώμονα την υψηλή αίσθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αποδεικνύει έμπρακτα την συνεισφορά της, στηρίζοντας με κάθε τρόπο την προσπάθεια της Περιφέρειας για την περεταίρω οικονομική της ανάπτυξη.

Αναστάσιος Βελισσαρίου -Πρόεδρος Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, Κεχρή Ρούλα-Governor's Advisor EU Programs and Int'l Relations, Θεόδωρος Ζαχαριάδης-Πρόεδρος του Τμήματος ,Κούκου Μαρία επίκουρη καθηγήτρια ,Καραβάς Μπάμπης-Διευθυντής Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και ο Νίκος ο Αφράτης-επίκουρος καθηγητής.

Αναστάσιος Βελισσαρίου – Πρόεδρος Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, Κεχρή Ρούλα-Governor’s Advisor EU Programs and Int’l Relations, Θεόδωρος Ζαχαριάδης-Πρόεδρος του Τμήματος ,Κούκου Μαρία επίκουρη καθηγήτρια ,Καραβάς Μπάμπης-Διευθυντής Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και ο Νίκος ο Αφράτης-επίκουρος καθηγητής.

Αναστάσιος Βελισσαρίου και Θεόδωρος Ζαχαριάδης

Facebook
Twitter
LinkedIn