Εμφάνιση στον χάρτη

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Γ. & Π. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.Ε.

Η Εταιρεία ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Γ & Π ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1996 ως συνέχεια της προηγούμενης εταιρείας που ανήκε στον Ιωάννη Μπιτσάκο. Το 1999 τέθηκε σε λειτουργία στις υπάρχουσες παραγωγικές εγκαταστάσεις ο ιχθυογεννητικός σταθμός και το συσκευαστήριο, για την υποστήριξη της ανάπτυξης της εταιρείας.

Το 2014 πραγματοποιήθηκε μια επένδυση μεγάλης κλίμακας, μέσω της εισαγωγής ως βασικού μετόχου της Diorafish International με έδρα το Λουξεμβούργο, με στόχο να εκπληρώσει το αρχικό όραμα του Ιωάννη Μπιτσάκου για μια «κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση» με αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η Εταιρεία αποτελείται από 5 διακριτά πάρκα εκτροφής που λειτουργούν και ελέγχονται από την κύρια εγκατάστασή μας στις Κορωνιές. Η μονάδα χερσαίων εγκαταστάσεων περιλαμβάνει ιχθυογεννητικό σταθμό 2.500 τ.μ., συσκευαστήριο 900 τ.μ, αποθήκες 1.000 τ.μ., υπαίθριο χώρο 10.000 τ.μ και γραφεία 600 τ.μ. Οι διαχειριστικές εργασίες υποστηρίζονται από έναν κεντρικό σταθμό τροφοδοσίας και 4 σιλό, με συνολική χωρητικότητα 75 τόνων άριστης ποιότητας ιχθυοτροφής.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Η Εταιρεία Γ & Π ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΕ παράγει τσιπούρα και λαβράκι και είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με 3 επιμέρους πρότυπα ποιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να περιηγηθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα μας www.philosofish.eu