Εμφάνιση στον χάρτη

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ Δ. ΔΗΜΟΥ

Επισκέψιμη Μονάδα

Πηγές Χαρίτων, 32300, Ορχομενός

Είδος Επιχείρησης

Υδατοκαλλιέργειες, Πέστροφες Ορχομενού

Κύριο Προϊόν

Πέστροφες Καπνιστές & Νωπές

Υπεύθυνος Επισκέψιμων Εγκαταστάσεων

Γιώργος & Άντζελα Δήμου