ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Την  Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου και ώρα 10:30 π.μ,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Στερεάς Ελλάδας με την συντριπτική πλειοψηφία των μελών της . Στην Συνέλευση αυτή ο Πρόεδρος της Σύμπραξης κ. Αναστάσιος Βελισσαρίου, αφού ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό για την αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση, απεύθυνε επίσης ευχαριστίες σε όλους, όσοι βοήθησαν να ολοκληρωθεί με επιτυχία το έργο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Στερεάς Ελλάδας. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε τόσο στις επιδόσεις της Σύμπραξης, καθώς και τους προτεινόμενους στόχους.

Σε ότι αφορά στις δράσεις  της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, τόνισε:

1.       Συμμετοχή σε εκθέσεις:

α.       Εκπροσωπήσαμε τα τελευταία χρόνια πάνω από 200 επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου της Περιφέρειας μας στις μεγαλύτερες  εγχώριες  αλλά και διεθνείς εκθέσεις

β.       Συνδιοργανώσαμε με την Αντιπεριφέρεια Επιχειρηματικότητας, Δήμους, Εμπορικούς Συλλόγους και Επιμελητήρια 10 τοπικές Εκθέσεις Προϊόντων.

2.       Πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτικά σεμινάρια  και συναντήσεις εργασίας: με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ομάδες παραγωγών, δήμους, επιμελητήρια περιφερειακών ενοτήτων στον αγροδιατροφικό τομέα) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που τα παρακολούθησαν πάνω από 300 παραγωγοί της Περιφέρειας μας.  

3.       Διεκδίκηση και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

α.       Με το πρόγραμμα ERASMUS PLUS  εξασφαλίσαμε την εκπαίδευση σε νέες καλλιεργητικές πρακτικές σε 15 συκοπαραγωγούς της Κύμης και Βόρειας Εύβοιας καλύπτοντας τους στο 100% την μετακίνηση και την διαμονή για 4 ημέρες στην Εξτρεμαδούρα σε συνεργασία με το τοπικό Πανεπιστήμιο.

β.       Εξασφαλίσαμε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από τα οποία προωθήσαμε τα ΠΟΠ καθώς και τα βιολογικά προϊόντα της Περιφέρειας μας. Μέσα από τα δύο προγράμματα (EUnique & EUORGJOY) έως και σήμερα έχουμε πετύχει την δωρεάν συμμετοχή με εξασφαλισμένα τα κόστη μεταφοράς και διαμονής για 30 παραγωγούς ενώ μέσα από το πρόγραμμα εξασφαλίσαμε την αγορά από τους παραγωγούς μας έως και σήμερα προϊόντα αξίας 50.000 ευρώ για δωρεάν δειγματο-διανομές στις χώρες στόχους.

γ.       Σε συνεργασία με τα τοπικά οινοποιία και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο μέσα από το Μέτρο-16 τρέχουμε έρευνα για την βελτίωση της βιοποικιλότητας των κρασιών μας.

4.       Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της περιφέρειας: Ολοκληρώσαμε με επιτυχία τις διαδικασίες χορήγησης του τοπικού σήματος προϊόντων  με την ονομασία << Προϊόντα από την Καρδιά της Ελλάδος>>.

5.       Προώθηση Αγροτουριστικών δράσεων: Δημιουργήσαμε σελίδα taste central greece (https://tastecentralgreece.gr/) που παραθέτουμε πάνω από 150  παραδοσιακές συνταγές από κάθε γωνιά της Περιφέρειάς μας.

6.       Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ): Εντάξαμε την (ΕΚΕ) στη διασύνδεση στόχων και πρακτικών της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Στερεάς Ελλάδας πρακτικές και δεδομένα όπως:

α.       Στήριξη τοπικών αγροδιατροφικών πρωτοβουλιών.

β.       Στήριξη αθλητικών και θρησκευτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων.

γ.       Προώθηση τοπικών πολιτισμικών και πολιτιστικών δρώμενων.

Να σημειωθεί πως τόσο ο Οικονομικός όσο και ο ΑπολογισμόW πεπραγμένων της Σύμπραξης εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σώμα!

Για το Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Στερεάς Ελλάδας

ο Πρόεδρος 

Αναστάσιος Βελισσαρίου

Facebook
Twitter
LinkedIn