ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ

Στα πλαίσια της ετήσιας Διεθνούς Έκθεσης EXPO ΛΑΜΙΑ, σε ημερίδα που διοργανώθηκε με ΘΕΜΑ: “ Οι νέες τάσεις και τα πρότυπα στον διατροφικό τομέα. Ο ρόλος της αγροτικής παραγωγής”, συμμετείχε ως εισηγητής ο Προέδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Στερεάς Ελλάδας, κος Αναστάσιος Βελισσαρίου.
Στην εισήγηση του ο κος Βελισσαρίου ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής:

≪Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι μια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπό την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των ποιοτικών προϊόντων, τα οποία παράγονται εντός της Περιφέρειας, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερου Επιχειρησιακού Σχεδίου ≪Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας≫. Για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού τομέα, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος της οικονομίας της.
Με την καθιέρωση διαδικασίας πιστοποίησης, καθώς και σήματος τοπικών προϊόντων για τον έλεγχο και εφαρμογή του ιδιωτικού πρωτοκόλλου που αφορά την πιστοποίηση των προϊόντων που παράγονται στην περιφέρεια μας, αποτελούν συστηματικά και αειφόρα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων της σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης.
Παράλληλα με το σήμα τοπικών προϊόντων, που χορηγείται ήδη, βρισκόμαστε στη διαδικασία να εισάγουμε στην αγορά επίσης σήματα που αφορούν στην τοπική κουζίνα, στο Στερεοελλαδίτικο πρωϊνό, στα επισκέψιμα αγροκτήματα, κλπ.
Άμεσος στόχος μας είναι η διασύνδεση των σημάτων αυτών με το αναπόσπαστο κομμάτι του Στερεοελλαδίτικου πολιτισμού, και την στήριξη του τουριστικού προϊόντος στην Στερεά Ελλάδα≫.

Facebook
Twitter
LinkedIn