Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας
Θεμιστοκλής Χειμάρας

Λαμία, 16 Ιανουαρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Μία σημαντική δράση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ουσιαστική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί η δημιουργία του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων  (ΚΥΕ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το Κέντρο Υποστήριξης  Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας λειτουργεί ως:

 • φορέας υποστήριξης
 • φορέας διασύνδεσης
 • φορέας συντονισμού

για κάθε επιχειρηματία της Στερεάς Ελλάδας (μικρό, μεγάλο, υποψήφιο).

Υπηρεσίες του ΚΥΕ:

 • Ενημέρωση και καθοδήγηση για τα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία.
 • Εξατομικευμένη πληροφόρηση και υποστήριξη – Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Συντονισμός δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της τοπικής δικτύωσης.
 • Διασύνδεση με φορείς / συντελεστές επιχειρηματικότητας /πολλαπλασιαστές πληροφόρησης.
 • Χαρτογράφηση των Επενδυτικών Ευκαιριών για την προσέλκυση επενδυτών.
 • Υποστήριξη δράσεων για τη προώθηση των εξαγωγών και διασύνδεση των επιχειρήσεων με τις αγορές της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
 • Υπηρεσίες One stop shop για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας σε επίπεδο Περιφέρειας.

Οι υφιστάμενοι και οι εν δυνάμει επιχειρηματίες μπορούν να απευθύνονται στη Κεντρική Δομή του ΚΥΕ ή στα τοπικά γραφεία σε κάθε περιφερειακή ενότητα:

 • Κεντρική Δομή: Λαμία 35131, πλ. Ελευθερίας 3, 2ος όροφος,Τ. 2231030190, F.22310 28725  
 • ΠΕ Βοιωτίας: Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά 32131, T. 2261350255, F. 2261350239
 • ΠΕ Εύβοιας: Λ. Χαινά 93, Χαλκίδα 34100,Τ. 2221353826, F. 2221036055
 • ΠΕ Ευρυτανίας: Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι 36100, T/F. 2237352433
 • ΠΕ Φωκίδας: Ι. Γιδόγιαννου 31, 3ος όροφος, Άμφισσα 33100, Τ. 2265350656, F. 2265028738

Ε-mail: info@kye.com.gr

Το Κ.Υ.Ε. ιδρύθηκε στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ (2014-2020). Η λειτουργία του συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Facebook
Twitter
LinkedIn