Δημιουργία Διατροφικού Χάρτη Τοπικών και Παραδοσιακών Προϊόντων Της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική της Σύμπραξη και με το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υλοποιούν το έργο της δημιουργίας του χάρτη διατροφικής αξίας των παραδοσιακών και τοπικών προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας.

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της κατανάλωσης των τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μέσα από την προβολή της ιδιαίτερης διαθρεπτικής αξίας, της ιστορίας και της σημαντικότητας κάθε προϊόντος για την τοπική οικονομία και κοινωνία. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθούν: α) ενημερωτικός οδηγός που θα περιλαμβάνει το διαθρεπτικό πίνακα μαζί με την αναλυτική επεξήγηση της θρεπτικής αξίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε τοπικού προϊόντος και β) ενημερωτικός οδηγός ανάδειξης της ιστορικής αξίας κάθε προϊόντος και της σημαντικότητάς του για την τοπική οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

Για την εκτενέστερη δυνατή συλλογή στοιχείων της παραγωγικής διαδικασίας, και των ιδιαζόντων σημείων υπεροχής των τοπικών Στερεοελλαδίτικων προϊόντων, στα πλαίσια ανάπτυξης του διατροφικού χάρτη, σας αποστέλλουμε ερωτηματολόγιο καταγραφής τεχνικών πληροφοριών των παραγόμενων προϊόντων το οποίο παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019.

Προσδοκούμε στην ενεργή συμμετοχή σας στο εξαιρετικά σημαντικό αυτό έργο τεκμηρίωσης και ανάδειξης των τοπικών αγροδιατροφικών μας προϊόντων, με τη φιλοδοξία να καταστεί ένα νέο και αποτελεσματικό εργαλείο ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για τους πραγματικούς διαθρεπτικούς «θησαυρούς» που έχει να προσφέρει η Περιφέρειά μας.

Facebook
Twitter
LinkedIn