Ρακαρίο του Σάλωνα

Τρίτης Γενιάς Αποσταγματοποιοί,
παίρνοντας την αγάπη για μία παράδοση από γενιά σε γενιά..στην καρδία της Άμφισσας,δίνοντας το μεράκι καθημερινά σε ένα παραδοσιακό προϊόν που πλέον βρίσκεται μέσα στην καρδιά και στα σπίτια των Ελλήνων.

Με ευθύνη
Ρακαριό του Σάλωνα.

Υ.Γ «Κληρονομώντας αποστάγματα παράδοσης αποστάζουμε στο παρόν και σταγόνα σταγόνα προχωράμε στη γνώση».

Χρήστος Ανδρέου
Α.Δημητρά 6 Άμφισσα Φωκίδας

Email
rakariotousalona@gmail.com

Τηλέφωνο
00302265022933

Please follow and like us: