ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – PRO.FIGS. New, growing, PROcessing & packing techniques in FIGS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ ΣΥΚΟΥ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ(ΑΣΠΣΕ)

Τίτλος έργου : «PRO.FIGS. New, growing, PROcessing & packing techniques in FIGS industry.

Κωδικός : 2020-1-EL01-KA102-77597 ΚΑ1 , VET staff training

H ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, καλεί τα μέλη της – Παραγωγούς και μεταποιητές σύκου (Staff) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

( Εκπαιδευτική αποστολή)

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΚΩΝ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ), KATA ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ(*) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
18 – 24/7/2021 ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ (BADAJOZ)

Το σχέδιο εντάσσεται στη βασική δράση μαθησιακής κινητικότητας ΚΑ1, στον τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης VET, Erasmus+, με εθνικό φορέα διαχείρισης το Ι.Κ.Υ. Προβλέπει δε, την κατάρτιση 15 συμμετεχόντων, που ανήκουν στο προσωπικό των επιχειρήσεων-μελών της Σύμπραξης (ιδιοκτήτες ή και εργαζόμενοι), οι οποίοι έχουν ανάγκη να αποκτήσουν γνώσεις και να βελτιώσουν δεξιότητες, που σχετίζονται με τη θεματολογία του προγράμματος κατάρτισης.

Η κινητικότητα κατάρτισης θα διαρκέσει 7 ημέρες (5+2) και θα πραγματοποιηθεί σε μία ροή στην Ισπανία. Οι δραστηριότητες κατάρτισης περιλαμβάνουν, τεχνικές επισκέψεις σε επισκέψιμες μονάδες καλλιέργειας, επεξεργασίας και τυποποίησης σύκων με καινοτόμες πρακτικές,συναφή σεμινάρια με πρωτοπόρα θεματολογία και παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνών από τον φορέα υποδοχής- το Πανεπιστήμιο του Extremadura και τα ερευνητικά ινστιτούτα του φορέα (INURA, CICYTEX), καθώς και πολιτιστικές επισκέψεις, στην ευρύτερη περιοχή του Badajoz.

Βασικοί Στόχοι του σχεδίου είναι:

  • η απόκτηση και η ενσωμάτωση εξειδικευμένων εμπειριών(know how) παραγωγών/μεταποιητών σύκων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την αύξηση της παραγωγής σύκου στις συκοπαραγωγικές περιοχές της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας.
  • η επαφή με καινοτόμες μεθόδους επεξεργασίας και συσκευασίας σύκων, που συμβάλλουν στην επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του νωπού ή και επεξεργασμένου σύκου, στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας τυποποίησης και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
  • η προσαρμογή και η ενσωμάτωση των νέων ικανοτήτων των συμμετεχόντων στην καθημερινή εργασία, η αναγνώριση και πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων(Εuropass) και η σύνδεση αυτών με την ευρωπαϊκή πολιτική κατάρτισης.
  • η ενίσχυση της εξωστρέφειας της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, η απόκτηση ευρωπαϊκής ταυτότητας και διεθνούς προσανατολισμού, η ανάπτυξη βιώσιμων ευρωπαϊκών συνεργασιών και δικτύωσης με συναφείς φορείς, παραγωγούς και εξειδικευμένα ερευνητικά τμήματα πανεπιστημίων/ ινστιτούτων αγροτικών προϊόντων.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 17 Νοεμβρίου 2020 στις 9:00 και λήγει στις 18 Δεκεμβρίου 2020 στις 14:00.  Το έντυπο της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται αναρτημένο στο Site της Σύμπραξης https://agrifoodcentralgreece.gr/ .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες, στον κ. Χ. Καράβα, στο τηλέφωνο: 22210353542 ή στην υπεύθυνη συντονισμού του έργου κα Κλεοπάτρα Τριανταφύλλου (6936528389).

Το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποστέλλεται στην ΑΣΠΣΕ στο e-mail: karavas@agrifoodcentralgreece.gr, με κοινοποίηση στο e-mail kleoptrianta@gmail.com, κατά τη χρονική περίοδο υποβολής των αιτήσεων και μόνο. Έγκυρη υποβληθείσα αίτηση θεωρείται εκείνη που έχει παραληφθεί και πρωτοκολληθεί εντός της προθεσμίας.

Η επιλογή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί από το Δ.Σ. της ΑΣΠΣΕ, με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία, κατόπιν εισήγησης της συσταθείσας τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης.

Για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Βελισσαρίου 

Facebook
Twitter
LinkedIn