Θαλασσινά

ΝΙΚΟΦΑΡΜ ΕΠΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

H Νικοφάρμ ιδρύεται το 1988 από τον Παύλο Νικολάου, φαρμακοποιό στο επάγγελμα, και έκτοτε δραστηριοποιείται στο χώρο της ιχθυοκαλλιέργειας. 4 είδη ψαριού εκτρέφονται στις εγκαταστάσεις μας. Τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί και μυλοκόπι.Στη διαδικασία της συσκευασίας, η...

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Γ. & Π. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.Ε.

Η Εταιρεία ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Γ & Π ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1996 ως συνέχεια της προηγούμενης εταιρείας που ανήκε στον Ιωάννη Μπιτσάκο. Το 1999 τέθηκε σε λειτουργία στις υπάρχουσες παραγωγικές εγκαταστάσεις ο ιχθυογεννητικός σταθμός και το συσκευαστήριο, για την...