Η Εταιρεία ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Γ & Π ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1996 ως συνέχεια της προηγούμενης εταιρείας που ανήκε στον Ιωάννη Μπιτσάκο. Το 1999 τέθηκε σε λειτουργία στις υπάρχουσες παραγωγικές εγκαταστάσεις ο ιχθυογεννητικός σταθμός και το συσκευαστήριο, για την...