Μ’έλαια

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΌ ΜΑΣ

Το εργαστήριό μας παράγει καλλυντικό σαπούνι σε μορφή πλάκας, εφαρμόζοντας ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22716 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής παραγωγής καλλυντικών προϊόντων». Το εργαστήριό μας έχει επιθεωρηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ( ΕΟΦ ), έχει εγκριθεί για την παραγωγή του εν λόγω σαπουνιού και διαθέτει την απαιτούμενη άδεια παραγωγής. Επίσης διαθέτει διορισμένο από τον ΕΟΦ, Χημικό Μηχανικό ως Υπεύθυνο Επιστήμονα. Τα χειροποίητα σαπούνια, λόγω της φύσης τους, απαιτούν ιδιαίτερες συνθήκες παραγωγής και αποθήκευσης, λαμβανομένου ιδίως υπ’ όψη του γεγονότος ότι αφορούν την δημόσια υγεία. Τα προϊόντα μας υφίστανται όλους τους απαραίτητους φυσικοχημικούς, δερματολογικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητά τους. Πέρα απο τα δικά μας προιόντα, μπορούμε να φτιάξουμε το σαπούνι της αρεσκείας σας με το δικό σας λογότυπο. Επισκεφτείτε το εργαστήριό μας και μιλήστε μας για τις δικές σας ανάγκες.

ΜΈΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ

Τα σαπούνια μας κατασκευάζονται με τη ψυχρή – κρύα μέθοδο (Cold Process), γνωστή από το 17ο αιώνα. Είναι η ιδανική μέθοδος για κατασκευή σπιτικού χειροποίητου σαπουνιού. Με αυτή τη μέθοδο, λόγω χαμηλής θερμοκρασίας, μας επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε έλαια, βούτυρα και αιθέρια έλαια, χωρίς αυτά να χάνουν τις ευεργετικές τους ιδιότητες και χωρίς να χάνεται η πολύτιμη, για το δέρμα μας, γλυκερίνη. Ακόμα η υπερλίπανση που μπορούμε να πετύχουμε με αυτή την μέθοδο στα σαπουνια, προσφέρει άμεση δράση των ελαίων στο δέρμα μας.