Την Τετάρτη στις 20 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα η παρουσίαση του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος προώθησης εξαγωγών “Enjoy It’s From Europe” από την εξειδικευμένη εταιρία συμβούλων WΙΝ, με συμμετοχή πολλών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αλλά και στελεχών της Περιφέρειας. Στην παρουσίαση αναλύθηκε ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το πρόγραμμα, οι κατηγορίες και τα είδη των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για να ενταχθούν σε μια σειρά προωθητικών δράσεων, όπως συμμετοχή σε εκθέσεις, B2B events, διαφημιστικές καταχωρήσεις, κλπ. αλλά και οι προϋποθέσεις με τις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι επιχειρήσεις του κλάδου.

Στο Q&A session που ακολούθησε τη βασική παρουσίαση υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από πλευράς παραγωγών με στοχευμένες ερωτήσεις πάνω σε πτυχές του προγράμματος, οι οποίες απαντήθηκαν από τα στελέχη της εταιρίας WIN.

Η ΑΣ φιλοδοξεί να διαδραματίσει ένα κομβικό ρόλο στη δημιουργία συμπράξεων οι οποίες θα καταστούν δικαιούχοι συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα προώθησης γεωργικών προϊόντων “Enjoy it’s from Europe”. Η εν λόγω παρουσίαση αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς τη διαδικασία αυτή. Θα ακολουθήσει η συλλογή ερωτηματολογίων και η κατάθεση ενδιαφέροντος από πλευράς επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υποβολή προτάσεων στο συγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με φορέα και συντονιστή την ΑΣ.

Please follow and like us: