Το Καταστατικό μας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Στη Λαμία σήμερα την 9 Νοεμβρίου 2015 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και
εκπροσωπούνται στο παρόν, σύμφωνα με τις αποφάσεις των συλλογικών τους Oργάνων ήτοι:
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με έδρα τη Λαμία, νομίμως
εκπροσωπούμενο από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη.

Δήμοι:
1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ» με έδρα την Αλίαρτο Βοιωτίας,
νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο Γεώργιο Ντασιώτη.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» με έδρα το Δίστομο
Βοιωτίας, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο Ιωάννη Γεωργακό.
3. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ» με έδρα τη Θήβα Βοιωτίας, νομίμως
εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο Σπυρίδων Νικολάου.
4. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με έδρα τη Λιβαδειά Βοιωτίας, νομίμως
εκπροσωπούμενο από τον Αντιδήμαρχο Ιωάννη Δημητρόπουλο.
5. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» με έδρα τον Ορχομενό Βοιωτίας, νομίμως
εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο Λουκά Υπερήφανο.
6. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» με έδρα την Ερέτρια Ευβοίας, νομίμως
εκπροσωπούμενο από την Δήμαρχο Αμφιτρίτη Αλιμπατέ.
7. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ» με έδρα την Ιστιαία Ευβοίας, νομίμως
εκπροσωπούμενο από την Δήμαρχο Ελένη Ευσταθίου.
8. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» με έδρα την Κάρυστο Ευβοίας, νομίμως
εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο Ελευθέριο Ραβιόλο.
9. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ» με έδρα τη Σκύρο Ευβοίας, νομίμως
εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο Μιλτιάδη Χατζηγιαννάκη.
10. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ» με έδρα το Κερασοχώρι Ευρυτανίας, νομίμως
εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο Θεόδωρο Μπαμπαλή.
11. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» με έδρα το Καρπενήσι Ευρυτανίας, νομίμως
εκπροσωπούμενο από τον Αντιδήμαρχο Χρήστο Ντέκα.
12. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ» με έδρα την Κάτω Τιθορέα
Φθιώτιδας, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο Γεώργιο Γώγο.
13. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ» με έδρα το Δομοκό Φθιώτιδας, νομίμως
εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο Δημήτριο Τζιαχρήστα.
14. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ» με έδρα τη Λαμία Φθιώτιδας, νομίμως
εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο Νικόλαο Σταυρογιάννη.
15. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ» με έδρα την Αταλάντη Φθιώτιδας, νομίμως
εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο Νικόλαο Λιόλιο.
16. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» με έδρα τη Σπερχειάδα Φθιώτιδας,
νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο Ευθύμιο Παπαευθυμίου.
17. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με έδρα τη Στυλίδα Φθιώτιδας, νομίμως
εκπροσωπούμενο από τον Αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο Φούντα.
18. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ» με έδρα την Άμφισσα Φωκίδας, νομίμως
εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο.
Ενώσεις και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί:
1. Την ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ–ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ με έδρα την Χαλκίδα Ευβοίας,
νομίμως εκπροσωπούμενη από το μέλος Ιωάννη Καπόλο.
2. Τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ με έδρα τη Στυλίδα Φθιώτιδας, νομίμως
εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο Ιωάννη Μπούρχα.
3. Τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ «Ο ΑΙΧΜΕΑΣ» με έδρα τη Λιβαδειά Βοιωτίας, νομίμως
εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο Γεώργιο Ανέστη.
4. Τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΡΟΒΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ με έδρα τις Ροβιές Ευβοίας, νομίμως
εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο Βαλλή Νικόλαο.
5. Τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ με έδρα τον Ταξιάρχη Ευβοίας, νομίμως
εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο Κοντογιάννη Δημήτριο.
6. Τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΙΔΗΨΟΥ με έδρα την Αιδηψό Ευβοίας, νομίμως εκπροσωπούμενο
από τον Πρόεδρο Μαυροζούμη Θεοφάνη.
7. Τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΣΤΕΒΙΑ ΕΛΛΑΣ με έδρα τη Λαμία Φθιώτιδας, νομίμως
εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο Λεωνίδα Ζέρβα.
Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις:
1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» με έδρα τη Λιβαδειά Βοιωτίας, νομίμως
εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο Παναγιώτη Αγνιάδη.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ» με έδρα την Χαλκίδα Ευβοίας, νομίμως
εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο Ιωάννη Λιονάκη.
3. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» με έδρα τη Λαμία Φθιώτιδας, νομίμως
εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο Αλέξανδρο Διαμαντάρα.
4. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ» με έδρα την Άμφισσα Φωκίδας, νομίμως
εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο Γεώργιο Γαζή.
5. Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ -ΕΥΒΟΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» με έδρα την Χαλκίδα Ευβοίας, νομίμως εκπροσωπούμενο από την Πρόεδρο Βούλα
Αγιοστρατίτη.
6. Την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ»
με έδρα την Χαλκίδα Ευβοίας, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο-
Ιωάννη Μαργαρίτη.
7. Την εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Κ.» με έδρα την Αθήνα, νομίμως
εκπροσωπούμενη από τον Θωμά Τσιαγκλάνη.
8. Την εταιρεία με την επωνυμία «ΣΩΤ. ΑΠΟΣΤ. ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» με έδρα τον Πίσσωνα
Εύβοιας, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Αντιπρόεδρο Απόστολο Αγγέλου.
9. Την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΤΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε.» με έδρα τη Νέα Αρτάκη Εύβοιας, νομίμως
εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο Ηλία Σαρηγιαννίδη.
10. Την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.» με έδρα την Αταλάντη Φθιώτιδας, νομίμως
εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Βάγια.
11. Την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε.» με έδρα το Κυπαρίσσι
Φθιώτιδας, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο Αθανάσιο Συριανό.
12. Την εταιρεία με την επωνυμία «EVIA FARM A.B.E.E.» με έδρα τον Οξύλιθο Ευβοίας, νομίμως
εκπροσωπούμενη από τον Αριστοτέλη Νάνο.
13. Την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.» με έδρα τον Πούρνο Ευβοίας, νομίμως
εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Θάνο Αγγελάκη.
14. Την εταιρεία με την επωνυμία «Ε. & Δ. ΚΟΝΤΟΣ Α.Ε.» με έδρα το Βασιλικό Ευβοίας, νομίμως
εκπροσωπούμενη από την Βασιλική Κόντου.
15. Την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΡΕΚ Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.» με έδρα την Χαλκίδα Ευβοίας,
νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Σαμαντούρο.
16. Την εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΛΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.» με έδρα την Καστέλλα Ευβοίας, νομίμως
εκπροσωπούμενη από τον Ιωάννη Λαλανίτη.
17. Την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ Ε.Π.Ε.» με έδρα τον Πίσσωνα Ευβοίας,
νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο Αντώνιο Κελαϊδίτη.
18. Την εταιρεία με την επωνυμία «ΣΚΑΛΕΖΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Ε.Π.Ε.» με έδρα το
Παλαιό Φάληρο, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Κωνσταντίνο Μαντούκα.
19. Την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με έδρα την Άσκρη Βοιωτίας,
νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Αθανάσιο Ζαχαρία.
20. Την εταιρεία με την επωνυμία «Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα τις Κομποτάδες
Φθιώτιδας, νομίμως εκπροσωπούμενη από την Ελισάβετ Γούσιου.
21. Την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Κ. ΒΡΕΚΟΥ Ο.Ε.» με έδρα το Καρπενήσι Ευρυτανίας, νομίμως
εκπροσωπούμενη από τον Βασίλειο Βρέκο.
22. Την εταιρεία με την επωνυμία «Ν. ΜΑΛΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα τον Σταυρό Φθιώτιδας, νομίμως
εκπροσωπούμενη από τον Νικόλαο Μάλλιο.
23. Την εταιρεία με την επωνυμία «Μ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ – Ι.ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ε.Π.Ε» με έδρα τον Άγιο Θωμά Βοιωτίας,
νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Αριστογείτονα Τσιρώνη
24. Την εταιρεία με την επωνυμία «ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ Α. ΛΥΚΟΣ Ι.Κ.Ε.» με έδρα τον Μαλακόντα Ευβοίας,
νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Απόστολο Λύκο.
25. Την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΠΑΝΤΡΑΣ ΔΗΜ. ΧΡΗΣΤΟΣ» με έδρα τον Μώλο Φθιώτιδας,
νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Χρήστο Παντρά.
26. Την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΑΝΔΡΕΑΣ» με έδρα την Λαμία
Φθιώτιδας, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Ανδρέα Παπακωνσταντίνου.
27. Την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΖΗΣΙΜΟΣ» με έδρα την Αγία
Παρασκευή Φθιώτιδας, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Κωνσταντίνο Ζήσιμο.
28. Την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΔΕΛΦΙΝΙ» με έδρα τα
Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας, νομίμως εκπροσωπούμενη από την Αναστασία Κιτσικοπούλου.
29. Την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- THESSALIS» με έδρα το
Θαυμακό Φθιώτιδας, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Χρήστο Πετρόπουλο.
30. Την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛ. ΜΙΜΙΚΟΣ» με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας,
νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Μιχαήλ Μιμίκο.
31. Την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ» με έδρα την Αμάρυνθο
Ευβοίας, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Κωνσταντίνο Μπούρικα.
32. Την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΙΣΑΑΚ Θ. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ» με έδρα την Αιδηψό Ευβοίας,
νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Ισαάκ Αμανατίδη.
33. Την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΝΙΚΗ» με έδρα το Κλαυσί Καρπενησίου
Ευρυτανίας, νομίμως εκπροσωπούμενη από την Νίκη Γιαννιώτη.
34. Την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΘ. ΧΡΗΣΤΟΣ» με έδρα το Βατώντα
Ευβοίας, νομίμως εκπροσωπούμενη από την Χρήστο Ανδρούτσο
λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα που τους παρέχεται από το Άρθρο 9 του Νόμου 4015/2011
όπως ισχύει, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαίως την ίδρυση αστικής, μη κερδοσκοπικής
εταιρείας, κατά τα άρθρα 741-784 του Αστικού Κώδικα, η οποία θα δημοσιευθεί νομίμως κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 784 Αστικού Κώδικα και υπό τους κάτωθι όρους και συμφωνίες:
Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την εταιρική επωνυμία
«ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».
Άρθρο 2
ΕΔΡΑ
Έδρα της συνιστώμενης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ορίζεται η Λαμία , οδός Υψηλάντη 1,
ως έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Παράρτημα της εταιρείας θα λειτουργεί και στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας στην έδρα της
Περιφερειακής Ενότητας, οδός Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα.
Με απόφαση των μελών της η εταιρεία δύναται να λειτουργεί παραρτήματα και στις άλλες
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς και σε πόλεις και διαμερίσματα
της ημεδαπής και αλλοδαπής.
Η Εταιρεία μπορεί να αλλάζει διεύθυνση στα όρια του Δήμου Λαμιέων χωρίς τροποποίηση του
καταστατικού της.
Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η εταιρεία έχει διάρκεια είκοσι (20) ετών από την ημέρα καταχωρίσεως του παρόντος στα βιβλία
εταιρειών του κατά τόπον αρμοδίου Πρωτοδικείου Λαμίας μπορεί όμως να παραταθεί πριν από
την λύση της με την ειδική πλειοψηφία και απαρτία του άρθρου 9.
Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ
Οι σκοποί της εταιρείας είναι κοινωφελείς και η επίτευξη αυτών θα γίνεται χωρίς τη διανομή
κερδών στους εταίρους της, το οποίο θα επανεπενδύεται με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης.
Βασικοί σκοποί της εταιρείας είναι η ανάδειξη, προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών
προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας στην περιφερειακή, εθνική και
διεθνή αγορά καθώς και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης του Επιχειρησιακού
Σχεδίου ανάπτυξης του Πρωτογενή Τομέα, όπως αυτό εκάστοτε θα επικαιροποιείται με βάση τις
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη θα επιχειρήσει :
– Μέσω της ανάπτυξης κοινών και ενιαίων μηχανισμών οι οποίοι δεν θα υποκαθιστούν αλλά
θα συμπληρώνουν σχετικές πρωτοβουλίες άλλων φορέων (αγρότες, συλλογικοί φορείς,
ιδιωτικοί φορείς κλπ) την προβολή και προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων στις
αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού.
– Να ενισχύσει την τοπική εφοδιαστική αλυσίδα αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, οι οποίες
θα συμβάλλουν στην αύξηση της «ζήτησης» των προϊόντων του «καλαθιού» από τους
κατοίκους και τους επισκέπτες της Περιφέρειας.
– Να παράσχει χωρίς να υποκαθιστά ούτε να ανταγωνίζεται άλλους πάροχους υπηρεσίας
τεχνική και συμβουλευτική στήριξη των αγροτών, συλλογικών τους οργανώσεων και του
μεταποιητικού τομέα για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης της Περιφέρειας.
Αναλυτικότερα σκοποί της εταιρείας είναι :
• Η με κάθε νόμιμο τρόπο ανάδειξη και παρουσίαση των ωφελημάτων της τοπικής και
Μεσογειακής Διατροφής.
• Βελτίωση της αναγνωρισιμότητας και κατ’επέκταση της ζήτησης των αγροδιατροφικών
προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας.
• Διαφύλαξη των παραδοσιακών και υγιεινών προτύπων διατροφής.
• Μείωση της απόστασης μεταξύ παραγωγών/καταναλωτών.
• Προβολή & προώθηση τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας, με ισχυρά
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα την τοπικότητα και την πολιτιστική κληρονομιά.
• Η ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα της
Περιφέρειας.
• Δημιουργία συνεργειών μεταξύ γεωργικού και μεταποιητικού τομέα της Περιφέρειας.
• Η δημιουργία συνεργειών μεταξύ αγροδιατροφικού και τουριστικού τομέα της Περιφέρειας
• Διάσωση & προώθηση των τοπικών ποικιλιών και φυλών, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις
απειλούνται με εξαφάνιση.
• Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού για την αύξηση ευκαιριών απασχόλησης στον
αγροδιατροφικό τομέα.
• Να προωθήσει ενέργειες ενίσχυσης δημιουργίας νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων στον
αγροδιατροφικό τομέα (startups).
• Ανάδειξη και προώθηση των αειφορικών και φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών που
ακολουθούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής και μεταποίησης αγροδιατροφικών
προϊόντων.
• Η διατήρηση της τοπικής αγροτικής κληρονομιάς και του φυσικού αγροτικού περιβάλλοντος.
• Η παρακολούθηση των εξελίξεων και των τάσεων όσον αφορά στις διατροφικές προτιμήσεις
του καταναλωτικού κοινού στην εγχώρια και σε διεθνείς αγορές –στόχους.
• Η αναγνώριση, μελέτη και ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με
την οργάνωση και λειτουργία του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας.
• Η ενημέρωση των απασχολούμενων στον αγροδιατροφικό τομέα της Περιφέρειας σε θέματα
βελτίωσης της παραγωγής της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και της ανάπτυξης της
αγροτικής επιχειρηματικότητας.
• Η στήριξη πρωτοβουλιών για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και η επιμόρφωση των
απασχολούμενων στον αγροδιατροφικό τομέα της Περιφέρειας.
Ως ιδιαίτερος σκοπός –ειδικά για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο -τίθεται η ενεργός
συμμετοχή της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης σε Επιχειρησιακές Ομάδες Ευρωπαϊκών
Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ).
Άρθρο 5
ΜΕΣΑ
Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία προτίθεται να αναπτύξει ενδεικτικά τις εξής
δραστηριότητες:
• Παροχή γνωμοδοτήσεων προς την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Στερεάς Ελλάδας για τη
βελτίωση της εμπορικής και διατροφικής αξίας των αγροδιατροφικών προϊόντων που έχουν
ενταχθεί ή δύνανται να ενταχθούν στο «Καλάθι της Περιφέρειας », το οποίο συνιστά γενικό
επιχειρησιακό σχέδιο για την υποστήριξη της παραγωγής, τυποποίησης, μεταποίησης,
διάδοσης και εν γένει εμπορίας των προϊόντων αυτών στην τοπική και περιφερειακή
αγορά, την εθνική και τη διεθνή.
• Σύναψη συμφωνιών για παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη της ή και άλλους συλλογικούς
φορείς ή μεμονωμένες επιχειρήσεις της Περιφέρειας ή τους μεμονωμένους αγρότες
σχετικά με τους τρόπους προώθησης, διανομής και βελτίωσης της ποιότητας των
προϊόντων τους με στόχο την καλύτερη διείσδυση τους στις τοπικές, εθνική και διεθνείς
αγορές (ξενοδοχεία, εστιατόρια, αλυσίδες λιανικής πώλησης, λαϊκές και δημοτικές αγορές,
δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων κλπ).
• Σχεδιασμός και οργάνωση δράσεων ενημέρωσης –πληροφόρησης ενδιαφερομένων (όπως
συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, έντυπο υλικό, συναντήσεις και διαδικτυακές αναρτήσεις
κλπ) για τα πλεονεκτήματα των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας και των
ευκαιριών που δίδουν τα αναπτυξιακά προγράμματα.
• Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις καθώς και σε εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα
προβολής και προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων.
• Ανάπτυξη διμερών επαφών σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο με αντίστοιχους φορείς,
επιχειρήσεις, περιφέρειες ή άλλες εθνικές ή υπερεθνικές οντότητες για των προώθηση των
προϊόντων.
• Επεξεργασία προτάσεων και εισήγηση στρατηγικών προς τους αρμόδιους για τη βέλτιστη
αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων και συμμετοχή της Εταιρείας σε ευρωπαϊκά
προγράμματα.
• Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, Επιμελητήρια, Υπηρεσίες,
Οργανισμούς, Εταιρείες, Συν/σμούς, Ενώσεις κλπ) σε Ελληνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,
για την από κοινού προώθηση κοινών στόχων και προγραμμάτων και την ανταλλαγή
πληροφοριών, ιδεών και εμπειριών.
• Προβολή του έργου, της αγροτικής δραστηριότητας και των προϊόντων των παραγωγών και
επιχειρήσεων της Περιφέρειας και την προώθηση της παρουσίας τους σε τοπικό, εθνικό και
διεθνές επίπεδο, καθώς και την τοποθέτηση των προϊόντων τους μέσα στις τάσεις της
σύγχρονης γαστρονομίας.
• Δημιουργία και λειτουργία σχήματος πιστοποίησης για γεωγραφική ένδειξη που θα
παραπέμπει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και θα
επικοινωνεί τις αξίες του τόπου μας μέσω των επιχειρήσεων που θα πληρούν τις κατά
περίπτωση απαιτήσεις και πρότυπα.
• Παρότρυνση επαγγελματιών της Περιφέρειας για τη σύσταση Τοπικών Συμφώνων
Ποιότητας (ΤΣΠ), ως κοινές/συλλογικές προσπάθειες διαχείρισης της ιδιαιτερότητας
επιμέρους περιοχών.
• Ανάληψη πρωτοβουλιών ενημέρωσης και εμψύχωσης των αγροτών για την σύσταση
συλλογικών Οργανώσεων (πχ Ομάδες Παραγωγών κλπ).
• Διενέργεια ερευνών αγοράς, καθώς και κάθε άλλης έρευνας που θα συμβάλλει στην
επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
• Συμμετοχή σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με όμοιο ή
παρεμφερή σκοπό, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.
• Δημιουργία υποδομών και δικτυακού κόμβου για την πληροφόρηση, προβολή, προώθηση
και εμπορία των προϊόντων του καλαθιού, των επιχειρήσεων παραγωγής αυτών, αλλά και
ποικίλων υποστηρικτικών ή παράπλευρων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται
με τη λειτουργία της αγροδιατροφικής αλυσίδας.
• Συγκρότηση προσαρμοσμένης οργανωτικής υποδομής και θέσπιση σχετικών κανόνων για
την εξυπηρέτηση των σκοπών.
• Κάθε άλλη συναφής προς τα προαναφερόμενα ενέργεια που θα αποβλέπει στην προώθηση
της κατανάλωσης των αγροδιατροφικών προϊόντων που παράγονται στην Περιφέρεια και
στην ανάδειξη της παραγωγικής φυσιογνωμίας της Περιφέρειας.
Άρθρο 6
ΜΕΛΗ
Μέλη της εταιρείας μπορούν να είναι τα ανωτέρω συμβαλλόμενα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας,
(φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής) τα οποία εκπροσωπούνται νόμιμα και
συγκροτούν την παρούσα «Αγροδιατροφική Σύμπραξη».
Επιτρέπεται η είσοδος νέων μελών που προβλέπονται από το Νόμο. Για την είσοδο νέου μέλους
απαιτείται η υποβολή αίτησης του εκάστοτε ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας, το οποίο την αποδέχεται στον βαθμό που γίνονται δεκτά από το υποψήφιο μέλος οι
σκοποί, το καταστατικό και ο κανονισμός λειτουργίας της εταιρείας.
Κάθε μέλος δύναται ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσει από την Εταιρεία γνωστοποιώντας την
απόφασή του με έγγραφη δήλωση προς τον Πρόεδρο, η οποία γνωστοποιείται υποχρεωτικώς προς
όλα τα υπόλοιπα μέλη της Εταιρείας.
Στα αποχωρούντα από την εταιρία μέλη δεν επιστρέφεται η εισφορά.
Άρθρο 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ (79.500 €), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα (159) εταιρικά μερίδια αξίας πεντακοσίων ευρώ
(500,00 €) έκαστο.
Η εταιρική μερίδα μπορεί να αποτελείται από περισσότερα του ενός εταιρικά μερίδια. Η εταιρική
μερίδα δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα εταιρικό μερίδιο. Τα εταιρικά μερίδια είναι
μεταβιβάσιμα σε νέα μέλη.
Στο σχηματισμό του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας συμμετέχουν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
με 98 εταιρικά μερίδια, οι Δήμοι Λεβαδέων και Ορχομενού με δύο εταιρικά μερίδια έκαστος και
με ένα εταιρικό μερίδιο οι υπόλοιποι φορείς.
Αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να γίνει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που
εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
Στις αυξήσεις του κεφαλαίου της εταιρείας τα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων για το σχηματισμό
του μπορεί να τροποποιηθούν αλλά το ποσοστό συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δεν
μπορεί να μειωθεί κάτω του 34% και κανένας εταίρος δεν μπορεί να συμμετάσχει, αρχικώς αλλά
και σε τυχόν αυξήσεις, με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 10% επί του όλου.
Άρθρο 8
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Εκτός από την εισφορά των εταίρων για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου, πόροι της
εταιρείας μπορεί να είναι και:
α. Η εισφορά εγγραφής νέων μελών.
β. Η ετήσια συνδρομή των μελών όπως αυτή ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Είναι δυνατόν με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να ορίζονται κατηγορίες μελών, με διαφοροποίηση του ύψους
της συνδρομής των μελών της κάθε κατηγορίας.
γ. Έκτακτες εισφορές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ.
δ. Συνδρομές των μελών της εταιρείας, ως και των υποστηρικτών της.
ε. Κάθε πρόσοδος από την εν γένει δραστηριότητα της.
στ. Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις εθνικών και κοινοτικών αρχών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και
Δημοσίου Δικαίου ( Βιομηχανιών, Ινστιτούτων, και Εμπορικών Οργανισμών) ως και του Ελληνικού
Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ζ. Τυχόν χορηγίες προς την εταιρεία.
η. Κάθε δωρεά, κληρονομιά η κληροδοσία υπέρ της εταιρείας.
θ. Τόκοι από καταθέσεις της Εταιρείας σε τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς.
Άρθρο 9
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση των μελών της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει αποφασιστική
αρμοδιότητα για κάθε υπόθεση που την αφορά. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους
απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.
Κάθε μέλος της εταιρείας ανεξαρτήτως αριθμού εταιρικών μεριδίων έχει μια εταιρική μερίδα και
μια ψήφο.
Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για:
α) κάθε τροποποίηση του καταστατικού που δεν αλλοιώνει τους σκοπούς της εταιρείας όπως
ορίζονται στο Άρθρο 4.
β) παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
γ) εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου όπως ορίζονται κατά το άρθρο 10 του παρόντος
καταστατικού.
δ) εκλογή ελεγκτών κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δ.Σ.
ε) έγκριση του ισολογισμού και της έκθεσης διαχείρισης. Η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη
πάντοτε από το διοικητικό συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, μια φορά το
χρόνο και μάλιστα μέσα στην πρώτη εξαμηνία από τη λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης.
στ) την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη γενική συνέλευση των
μελών της εταιρείας, όταν κρίνει σκόπιμο.
Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ορισθείσα για
τη συνεδρίαση με προσκλήσεις που αποστέλλονται προς τα μέλη της, υπολογιζομένων και των
εξαιρετέων ημερών. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ή εξομοιούμενης προς
αυτήν, η πιο πάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό.
Η πρόσκληση των μελών σε γενική συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το
οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.
Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέλος που έχει
εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, όταν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 50%+1 του συνόλου των μελών της εταιρείας.
Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίασή της συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη
πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, η οποία είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα
θέματά της ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.
Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:
α) παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και
β) τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν
εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα 2/3 του συνόλου των μελών της εταιρείας, οι δε αποφάσεις
λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτής.
Άρθρο 10
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη: Τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε (5) Συμβούλους.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ορίζει τον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τους
αναπληρωματικούς αυτών. Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με
βάση τους σταυρούς που έλαβαν κατά τη σχετική διαδικασία εκλογής.
Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής και τα μέλη μπορούν να επαναδιορίζονται ή επανεκλέγονται
απεριόριστα
Κατ’ εξαίρεση το πρώτο (προσωρινό) Διοικητικό Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει όλες τις
διαδικασίες σύστασης και διεκπεραίωσης όλων των υποθέσεων της εταιρείας μέχρι τη πρώτη
τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει εντός εξαμήνου ορίζεται με το παρόν και απαρτίζεται
από τα κάτωθι μέλη πέντε μέλη.
• Κελαϊδίτη Γεώργιο, Αντιπεριφερειάρχη Αγροτική Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κάτοικο
Αιδηψού 10, Χαλκίδα Ευβοίας, με Α.Φ.Μ.: 067579975, Α.Δ.Τ.: ΑΕ488562, ως Πρόεδρος.
• Τσιτσιρίγκο Βασίλειο, ιδιώτη, κάτοικο Χαιρώνειας 4, Λιβαδειά Βοιωτίας με Α.Φ.Μ.: 055759240,
Α.Δ.Τ.: ΑΒ196192, ως Γραμματέας
• Αποστολόπουλο Κωνσταντίνο, Περιφερειακό Σύμβουλο, κάτοικο Κομποτάδων Φθιώτιδας, με
Α.Φ.Μ.: 037033284, Α.Δ.Τ.: Τ989648, ως Ταμίας.
• Περγαντά Ιωάννη, Περιφερειακό Σύμβουλο, κάτοικο Δαιδάλου 11, Λιβαδειά Βοιωτίας, με
Α.Φ.Μ.: 075705485, Α.Δ.Τ.: ΑΖ492302, ως μέλος
• Λαλανίτη Ιωάννη, ιδιώτη, κάτοικο Ρήγα Φεραίου 52, Νέα Αρτάκη Εύβοιας, με Α.Φ.Μ.:
037183618, Α.Δ.Τ.: Φ449232, ως μέλος.
Ο προσωρινός Πρόεδρος έχει όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. όπως αυτές
περιγράφονται κατωτέρω καθώς και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή όλων των απαραίτητων
εγγράφων μέχρι την εκλογή του κανονικού Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει,
Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία. Τη θέση του Προέδρου καταλαμβάνει μέλος που ορίζει η
Περιφέρεια.
Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του η οποία λαμβάνεται κατά πλειοψηφία ή ομόφωνα από όλα τα μέλη
του να αναθέτει αρμοδιότητες σε καθένα από τα μέλη του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• Διοικεί την εταιρεία και εισηγείται προς τη Γ.Σ. τους μακροπρόθεσμους στόχους και τη
στρατηγική για την επίτευξή τους.
• Παρέχει τις γενικές κατευθύνσεις και τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις για την άσκηση των
δραστηριοτήτων της εταιρείας.
• Εγκρίνει τα προγράμματα δράσης ετήσια και μακροπρόθεσμα και εισηγείται στη Γ.Σ. τους
προϋπολογισμούς λειτουργικών και λοιπών δαπανών.
• Συγκροτεί την επιστημονική-συμβουλευτική επιτροπή του άρθρου 16 και ρυθμίζει τα
σχετικά με τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές της.
• Καθορίζει την γενική πολιτική και προτείνει τις πολιτικές στους επιμέρους τομείς
λειτουργίας της εταιρείας.
• Αποφασίζει για την τυχόν πρόσληψη Γενικού ή και Οικονομικού διευθυντή και τις
αρμοδιότητές τους καθώς και της γραμματείας του Δ.Σ.
• Αποφασίζει για τις προσλήψεις του προσωπικού, τις αναθέσεις των υπηρεσιών, τις
συμβάσεις των στελεχών και τη γενικότερη πολιτική συνεργασιών της εταιρείας.
• Ελέγχει τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον τυχόν Γενικό Διευθυντή.
• Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας σύμφωνα με τον οποίο ρυθμίζονται η
οργάνωση, η στελέχωση, η διάρθρωση, και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της εταιρείας,
οι όροι πρόσληψης του προσωπικού και τα τυπικά προσόντα, και οι κανόνες που διέπουν
την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και, κάθε άλλη αναγκαία για την
αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας λεπτομέρεια.
• Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την εκλογή ορκωτών ελεγκτών.
• Είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που, σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, το παρόν
καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου
της εταιρείας.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου:
α) Προΐσταται των συνεδριάσεών του, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και
αποσπάσματα από τα εις χείρας της εταιρείας πρωτότυπα, κάθε φύσης έγγραφα και αντίγραφα και
αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, βιβλία πρακτικών του Διοικητικού
Συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε
αυτόν με διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, ήτοι ενώπιον Δικαστηρίων, Δημόσιων
Ταμείων και Κρατικών Οργανισμών, Τραπεζών και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων.
γ) Υπογράφει τις πάσης φύσεως συμβάσεις της εταιρείας με οποιονδήποτε τρίτο και δεσμεύει την
εταιρεία, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και
τραπεζικές επιταγές, πάντοτε κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, της εταιρείας .
Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλες τις αρμοδιότητές
του, τον δε αντιπρόεδρο, ο οριζόμενος κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμβουλος.
Ο γραμματέας τηρεί τη σφραγίδα της εταιρείας, τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
και των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας, το Μητρώο Μελών, διατηρεί το αρχείο και διεξάγει
την αλληλογραφία της εταιρείας.
Ο ταμίας ενεργεί την οικονομική διαχείριση της εταιρείας. Εισηγείται τον προϋπολογισμό και
απολογισμό κάθε χρήσεως. Φροντίζει για τη σωστή και νόμιμη τήρηση των βιβλίων της εταιρείας
και γενικά διεκπεραιώνει κάθε πρόβλημα οικονομικής φύσης. Συνυπογράφει τις πάσης φύσεως
συμβάσεις της εταιρείας. Συνυπογράφει και οπισθογράφει με τον Πρόεδρο συναλλαγματικές και
γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές επιταγές, πάντοτε κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας Τον
ταμία απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο οριζόμενος εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο
της εταιρείας αναπληρωτής αυτού.
Οι σύμβουλοι διεξάγουν την επικοινωνία της εταιρείας με κάθε είδους φορείς (Βιομηχανία,
Πανεπιστήμια, Ε.Ε.Κ.), επικουρούν το γραμματέα στην τήρηση του αρχείου της εταιρείας, είναι
υπεύθυνοι της οργάνωσης και λειτουργίας των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας που θα
συστήσει το διοικητικό συμβούλιο για τη μελέτη και επεξεργασία των ερευνητέων θεμάτων της
εταιρείας.
Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή στην περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας
συμβούλου για πάνω από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις η θέση αυτή αναπληρώνεται από τον
πρώτο σε σειρά ψήφων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας όποτε το απαιτούν οι ανάγκες της
εταιρείας, συγκαλούμενο από τον πρόεδρο του ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή με αίτηση δύο (2)
μελών του διοικητικού συμβουλίου, υποχρεωμένου του προέδρου, στην τελευταία αυτή
περίπτωση να συγκαλέσει διοικητικό συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παράδοση της
σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και τα θέματα που θα συζητηθούν.
Απών μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος αφού το
δηλώσει εγγράφως. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο έναν απόντα σύμβουλο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται σε αυτό πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του.
Ο αριθμός αυτός πέντε (5) αποτελεί και την ελάχιστη νομιμοποιητική βάση ύπαρξης Δ.Σ. Σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποτελεί υποχρέωση η προκήρυξη νέων εκλογών.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και
αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, που
γράφονται στο, για το σκοπό αυτό, τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους
συμβούλους που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα κατά τη συνεδρίαση.
Στο Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι μελών της εταιρίας ή
συνεργαζόμενων φορέων των οποίων την παρουσία θα κρίνουν χρήσιμη τα μέλη του Δ.Σ.
Άρθρο 11
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΒΙΒΛΙΑ
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα
την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, με εξαίρεση την πρώτη εταιρική χρήση
που είναι υπερδωδεκάμηνης διάρκειας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2016, οπότε κλείνονται
και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας και καταρτίζεται ο ισολογισμός της τρέχουσας χρήσης και
ο προϋπολογισμός της επόμενης εταιρικής χρήσης.
Ο προϋπολογισμός και ισολογισμός εγκρίνονται από τα μέλη στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
κατά τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.
Βιβλία που τηρούνται στην Εταιρεία, είναι εκτός από τα οριζόμενα από τον νόμο για Γ’ κατηγορίας
και το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου, βιβλίο παγίων και το
βιβλίο Αλληλογραφίας. Τηρείται επίσης Μητρώο Μελών.
Η εταιρεία υπόκειται σε κανονικό καθεστώς του εκάστοτε οριζόμενου Φ.Π.Α και σε φορολογία
εισοδήματος ως επιδιώκουσα και οικονομικό σκοπό.
Άρθρο 12
ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή κερδών δεν γίνεται προς τα μέλη
της είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη λύση της εταιρείας. Τα τυχόν, πέραν της εισφοράς των
εταίρων, καθαρά κέρδη της εταιρείας για κανέναν λόγο δεν διατίθενται μεταξύ των εταίρων αλλά
τοποθετούνται για την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά
τη λύση της εταιρείας.
Άρθρο 13
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Η εταιρεία λύεται με την πάροδο της διάρκειάς της ή εάν επέλθει αδυναμία ως προς την
εκπλήρωση του σκοπού της.
Η εταιρεία επίσης μπορεί να λυθεί και προ της παρελεύσεως του χρόνου διάρκειάς της κατόπιν
αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του
άρθρου 9.
Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως, αποχωρήσεως εταίρου ή καταγγελίας από
εταίρο, η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.
Μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστών της εταιρείας εκτελούν
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.
Οι εκκαθαριστές, αφού εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας επιμελούνται για τη διάθεση του τυχόν
απομένοντος υπολοίπου για τους σκοπούς της εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.
Άρθρο 14
ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ
Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και η ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της εταιρείας
περιορίζεται αποκλειστικά και εξαντλείται στο ποσό της εισφοράς τους και μόνο.
Άρθρο 15
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας, θα διέπεται από Κανονισμό που συντάσσεται με ευθύνη του
ΔΣ και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 16
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ .
Η Επιτροπή υποβοηθά το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποβάλλει έκθεση κάθε φορά που θα
της ζητηθεί από το Δ.Σ. ή από την πλειοψηφία των μελών της επί συγκεκριμένων θεμάτων.
Αποτελείται από μέλη της ελληνικής επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, εμπειρογνώμονες
και επαγγελματίες αναγνωρισμένου κύρους που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια ή σε
γνωστικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο της εταιρίας
Τα μέλη της ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 17
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Κάθε θέμα που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων
741-784 Α.Κ.
Αυτά συμφώνησαν και συναποδεχθήκαν οι συμβαλλόμενοι και υπέγραψαν το συμφωνητικό αυτό
που αποτελεί και το καταστατικό της ιδρυόμενης με το παρόν εταιρείας.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Το Καταστατικό μας