Ο Οργανισμός

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέλαβε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει έναν μη κερδοσκοπικό φορέα ο οποίος θα αναπτύξει κατάλληλα εργαλεία και δράσεις για την προώθηση και ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη είναι μια κοινοπραξία μεταξύ φορέων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται γύρω από την Αγροδιατροφική αλυσίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  Μέσα σε αυτήν την κοινοπραξία συμμετέχουν φορείς όπως η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δήμοι, Επιμελητήρια, Συνεταιρισμοί, Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Close Menu