Αργυρίου Δέσποινα​

Γραμματέας

(Επιχειρηματίας)

Determined, flexible and resourceful with a “can do” attitude.

Team worker and fast learner with analytical thinking and strong communication skills.

Self-motivated, professional, responsible, effective planner.