Σκοποί μας

Η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας  απέναντι στο καταναλωτικό κοινό του Αγροδιατροφικού συμπλεγματος και των προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η ανάδειξη και διάδοση της Τοπικής και Μεσογειακής κουζίνας

Η διασύνδεση και ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ του Αγροδιατροφικού μας τομέα, του Τουρισμού και της Εστίασης

Η ενθάρρυνση και υποστήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού μας τομέα

Close Menu