Ετήσια Γενική Συνέλευση Έτους 2019 της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 έλαβε χώρα η επαναληπτική γενική συνέλευση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Λαμιέων, με τη συμμετοχή αυτοδιοικητικών φορέων, επιμελητηρίων, συνεταιρισμών καθώς και εκπροσώπων ιδιωτικών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.

Στα τρεισήμισι και πλέον έτη λειτουργίας της η Αγροδιατροφική Σύμπραξη, ως ένα καινοτόμο κοινοπρακτικό σχήμα μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, έχει να παρουσιάσει ένα πλούσιο έργο με άμεσα ωφελούμενες πάνω από 330 αγροδιατροφικές επιχειρήσεις, εκατοντάδες εργαζομένους σε αυτές αλλά και έμμεσα ωφελούμενες πλείστες άλλες συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις και μεμονωμένους παραγωγούς από ολόκληρη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Συγκεκριμένα, ο απολογισμός των δράσεων της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης περιελάμβανε τους εξής βασικούς άξονες:

– Ενίσχυση και ανάδειξη του Brand Name της Στερεοελλαδίτικης Αγροδιατροφής μέσω της ανάπτυξης πολύ-λειτουργικού εταιρικού ιστοτόπου (www.agrifoodcentralgreece.gr), της δημιουργίας του Γαστρονομικού Οδηγού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατάθεσης πρότασης στο πρόγραμμα προώθησης αγροτικών προϊόντων του ΕΚ 1144/2014 αλλά και καμπάνια ενημέρωσης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα προώθησης οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ σε τρίτες χώρες στα πλαίσια της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς

– Υποστήριξη παραγωγών σε εκθέσεις και φεστιβάλ, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος

– Διαρκής εκπαίδευση των παραγωγών με σειρά διημερίδων επαγγελματικής επιμόρφωσης αλλά και διεξαγωγή ημερίδων για την αναζήτηση καινοτόμων μεθόδων και λύσεων σε ολόκληρη την αγροδιατροφική αλυσίδα και τη διασύνδεση των παραγωγών με την έρευνα

– Άνοιγμα νέων αγορών και ενίσχυση εξωστρέφειας, με την εκπόνηση έρευνας αγοράς εξωτερικού για τα κυριότερα προϊόντα της Περιφέρειας, καθώς και ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας B2B εμπορικών επαφών AGORA Central Greece

– Εκπροσώπηση τοπικών παραγωγών και παρουσίαση των προϊόντων τους σε εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

– Ανάπτυξη και προώθηση clusters επιχειρήσεων μέσα από την κατάθεση προτάσεων τόσο στο Μέτρο 16 «Συνεργασία» του Π.Α.Α. όσο και στο πρόγραμμα ERASMUS+

Επίσης, στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε το πλάνο των νέων δράσεων οι οποίες είτε έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται είτε βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού ως ακολούθως:

  • Τεκμηρίωση και ανάδειξη των αγροδιατροφικών προϊόντων με τη δημιουργία του χάρτη διατροφικής αξίας των παραδοσιακών και τοπικών προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας
  • Κατασκευή και τοποθέτηση ειδικών προθηκών προβολής και πώλησης τοπικών Στερεοελλαδίτικων προϊόντων σε επιλεγμένες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης όπως S/M, Delicatessen καταστήματα, ξενοδοχεία, επισκέψιμες μονάδες, κλπ.
  • Διερεύνηση δυνατότητας ανάπτυξης σήματος τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
  • Παράλληλα θα διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε επιλέξιμα διακρατικά κοινοπρακτικά σχήματα στα πλαίσια ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας είτε για την προώθηση αγροτικών προϊόντων σε τρίτες χώρες είτε για την προώθηση της καινοτομίας και της δικτύωσης των επιχειρήσεων

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την επιβολή ετήσιας συνδρομής στα μέλη της Σύμπραξης, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την πλήρη οικονομική αυτοτέλεια και μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στα επόμενη έτη.

Έχοντας, συνεπώς, θέσει οι ίδιοι οι παραγωγοί το θεμέλιο για την εξασφάλιση της μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης και τη διεύρυνση του πολυεπίπεδου έργου της καινοτόμας αυτής σύμπραξης, απέδειξαν ότι η συνεργασία μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής πρωτοβουλίας μπορεί να αδράξει σημαντικούς καρπούς , και είναι χρέος όλων μας να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση και επιμονή την προσπάθεια αυτή.

Facebook
Twitter
LinkedIn