ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

«ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη, στην προσπάθεια ανάδειξης και προώθησης, των τοπικών προϊόντων και της Στερεοελλαδίτικης διατροφής, ξεκινήσανε το μεγάλο ταξίδι της σήμανσης τυποποιημένων, ποιοτικών, τοπικών προϊόντων, με το σήμα «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».

Πιστοποιημένοι φορείς σε συνεργασία με την «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» αναλαμβάνουν την επιθεώρηση και την αξιολόγηση των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το σήμα «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».

Κύριος στόχος του εγχειρήματος αυτού είναι η προώθηση και η αναγνωρισιμότητα των στερεοελλαδίτικων προϊόντων, καθώς και η διασφάλιση της στερεοελλαδίτικης προέλευσής τους.

Τα οφέλη της πιστοποίησης των τοπικών προϊόντων με το σήμα «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»:

Οι ομάδες προϊόντων που πιστοποιούνται:

Νωπά φυτικά προϊόντα

Νωπά ζωικά προϊόντα

(γάλα, κρέας, μέλι, αυγά)

Μεταποιημένα φυτικά προϊόντα

(Ελαιόλαδο, κρασί, πετιμέζι, ελιές, πάστα ελιάς, τουρσί, κ.α.)

Μεταποιημένα ζωικά προϊόντα

(τυριά, γαλακτοκομικά, κρεατοσκευάσματα, προϊόντα με βάση το κρέας)

Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα

(αρωματικά φυτά)

Νερά και ποτά

Προϊόντα αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας

Προϊόντα Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστική

Η διαδικασία για την χορήγηση του Τοπικού Σήματος Ποιότητας του
«ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» έχει ως εξής:

#1

Ενημέρωση σχετικά με τις προδιαγραφές

Το σήμα ποιότητας τοπικών προϊόντων Στερεάς Ελλάδας, απονέμεται σε προϊόντα που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές – πρότυπα.
Ενημέρωση σχετικά με τις απαιτήσεις από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

#1

#2

Αίτηση – έγκριση αίτησης

Είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή των επιχειρήσεων που επιθυμούν τη χρήση του σήματος στην επισήμανση των προϊόντων τους να καταθέσουν αίτηση προς την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία γίνεται στα γραφεία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ή αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του φορέα.

#2

#3

Υπογραφή Συμφωνητικού

Υπογραφή Συμφωνητικού ανάμεσα στην επιχείρηση και Αγροδιατροφικής Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

#3

#4

Επιθεώρηση αξιολόγησης

Μετά την εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μπορεί να λάβει χώρα η αξιολόγηση της από διαπιστευμένους φορείς.

#4

#5

Χορήγηση Σήματος

Εάν η επιχείρηση μετά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ικανοποιεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές, τότε αποφασίζεται η χορήγηση του σήματος από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

#5