Πρόκληση σε ημερίδα διάδοσης αποτελεσμάτων 077597 PROFIGS