Μνημόνιο Συνεργασίας Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Στερεάς Ελλάδας και του Σωματείου Καταστηματαρχών Εστίασης και Ψυχαγωγίας Εύβοιας «Ο Ξένιος Ζευς»

H Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας και το Σωματείο Καταστηματαρχών Εστίασης και Ψυχαγωγίας Εύβοιας «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» επιθυμώντας να συνάψουν εκπαιδευτική, επιστημονική, ερευνητική, προωθητική συνεργασία συμφωνούν στα εξής:

  • Συνεργασία σε υπάρχοντα ή νέα ακαδημαϊκά προγράμματα.
  • Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Ανάπτυξη κοινών δράσεων προώθησης της Στερεοελλαδίτικης αγροδιατροφικής γαστρονομίας.
  • Υποστήριξη κοινών δράσεων προώθησης της Στερεοελλαδίτικης κουζίνας.
  • Υποστήριξη προώθηση καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας .
  • Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (λ.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων), κοινές ανακοινώσεις σε συνέδρια.
  • Κοινές δημοσιεύσεις και υποβολή ερευνητικών προτάσεων.
  • Κάθε άλλη ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος και συναποφασίζεται από τους εταίρους.

Για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας

ο Πρόεδρος Αναστάσιος Βελισσαρίου

Facebook
Twitter
LinkedIn