Ευφυής Γεωργία και Κυκλική Βιοοικονομία SmartBIC

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δημιούργει Κόμβο Καινοτομίας στην Ευφυή Γεωργία και την Κυκλική Βιοοικονομία σε εγκαταστάσεις του στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Στόχος του έργου SmartBIC είναι η δημιουργία μιας βιώσιμης ερευνητικής υποδομής που θα παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών που θα ενδυναμώσουν την έρευνα για την παραγωγή των Αγροδιατροφικών Προϊόντων σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ευφυής Γεωργία και Κυκλική Βιοοικονομία-SmartBIC» (MIS5047106) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Δείτε περισσότερα: https://www.smartbic.org/

H πλατφόρμα δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Έργου «Ευφυής Γεωργία και Κυκλική Βιοοικονομία-SmartBIC» (MIS5047106) που αφορά την δημιουργία του Κόμβου Καινοτομίας στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας. Η πλατφόρμα διαδικτυακής εκπαίδευσης SmartBIC, είναι ένας διαδικτυακός κόμβος μη τυπικής εκπαίδευσης που παρέχει ένα ευρύ φάσμα δωρεάν διαδικτυακών μαθημάτων. Το ψηφιακό – επιμορφωτικό υλικό της διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του
έργου SmartBIC επικεντρώνεται στην διάχυση καλών πρακτικών και καινοτομίας αξιοποιώντας το τρίγωνο αγροδιατροφή, τουρισμός, πολιτισμός.

Ακολουθεί ο σύνδεσμος για την είσοδο στην πλατφόρμα:
https://oeclass.aua.gr/eclass/courses/5028/

Facebook
Twitter
LinkedIn