Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο Πρόγραμμα “Enjoy It’s From Europe”

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ENJOY IT’S FROM EUROPE”

Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα ενημερωτική εκδήλωση με θέμα το Ευρωπαϊκό προγράμματα προώθησης γεωργικών προϊόντων σε αγορές της Ε.Ε και τρίτων χωρών, Ευρωπαϊκός κανονισμός 1144/2014, “Enjoy It’s From Europe!”. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες, τα προωθητικά εργαλεία και οι προϋποθέσεις συμμετοχής για τις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΣ) προτίθεται να καταθέσει πρόταση για την προώθηση του καλαθιού προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Για την καλύτερη αποτύπωση των αναγκών των επιχειρήσεών μας και τη διαμόρφωση του βέλτιστου δυνατού προγράμματος, σας αποστέλλουμε ερωτηματολόγιο το οποίο παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες σας παραθέτουμε την παρουσίαση του προγράμματος, καθώς και μια σύνοψη των βασικών σημείων του, ενώ είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις και επιπλέον πληροφορίες.

Ερωτηματολόγιο Enjoy Its From Europe
Κύρια Σημεία – Enjoy Its From Europe

Facebook
Twitter
LinkedIn