25 Οκτωβρίου, 2022

Ευφυής Γεωργία και Κυκλική Βιοοικονομία SmartBIC

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δημιούργει Κόμβο Καινοτομίας στην Ευφυή Γεωργία και την Κυκλική Βιοοικονομία σε εγκαταστάσεις του στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Στόχος του έργου SmartBIC