3 Ιουλίου, 2019

Δημιουργία Διατροφικού Χάρτη Τοπικών και Παραδοσιακών Προϊόντων Της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική της Σύμπραξη και με το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών της Σχολής Επιστημών